FAQ Verwijzers

Per regio is de verwijzing andere geregeld. Dit is afhankelijk van de zorggroep en het soort digitaal dossier.

Verwijzing gaan rechtstreeks naar de Leefstijlgezinscoach via Zorgdomein.

Met uitzondering van de regio Stichtse Vecht en Utrecht. Dit zijn de praktijken welke onder Zorggroep RegiozorgNU vallen,

zij verwijzen via VIPLive.

In onderstaand document lees u aanvullende informatie over de GLI CooL en de werkwijze van de Leefstijlgezinscoach,

welke relevant is voor verwijzers en POH-ers.